Navtex – odbiorniki chroniące żeglarzy

System Navtex to część Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa. Umożliwia on na całym świecie przekazywanie teleksem informacji. Komunikaty nadawane są z linii brzegowej, z jachtów i statków wyposażonych w odbiorniki Navtex i tworzą sieć komunikacyjną kluczową dla bezpieczeństwa żeglugi.

Czym jest Navtex?

Kurs srcNavtex jest częścią międzynarodowego systemu bezpieczeństwa żeglugi morskiej. Jego nazwa to skrót od angielskiego “Navigational Text Messages”, czyli nawigacyjnych wiadomości tekstowych. W odbiorniki te powinna być wyposażona każda jednostka pływająca, ponieważ odpowiadają one za komunikację między statkiem a brzegiem. Ich zasięg to nawet 400 mil morskich od nadającej stacji.

Częstotliwość Navtex

Komunikaty teletekstowe w Navtexie nadawane są na dwóch głównych częstotliwościach. Pierwsza z nich to 518 kHz, która jest pasmem międzynarodowym. Komunikaty na tej częstotliwości nadawane są w języku angielskim. Drugie pasmo lokalne to 490 kHz, gdzie komunikacja odbywa się w języku narodowym kraju danej linii brzegowej.

Język Navtex

Samo odczytywanie telefaksów jest dosyć proste, gdy pojmie się jego podstawowe zasady. Każdy komunikat w Navtex zaczyna się od “ZCZC”, a kończy zapisem “NNNN”. W środku wiadomości zawarte jest oznaczenie stacji nadawczej, data, kategoria i treść teletekstu.

Ostrzeżenia nawigacyjne

Morskie ostrzeżenia zapisywane są w języku systemu Navtex za pomocą konkretnych symboli. Nadawane wiadomości są kategoryzowane według ich treści do grup takich jak:

  • wezwanie pomocy
  • działalność systemów nawigacyjnych
  • ostrzeżenie nawigacyjne
  • prognoza pogody

System Navtex jest zautomatyzowany i zestandaryzowany, dzięki prostemu językowi pozwala na komunikację między żeglarzami na całym świecie. Ze wzglądu na powagę jaką niosą ze sobą ostrzeżenia nawigacyjne warto dobrze je znać i móc sprawnie odczytywać.